Villkor

Inget medlemsskap krävs!

 

Efter du skickat anmälan så väntar du på en bekräftelse via mail (om du inte anger annat, för bekräftelse via brev tillkommer en avgift på 15 kr för anmälningar understigande 500 kr), där du får uppgifter om betalningen. Betalning sker i förskott.

 

Anmälan är bindande. Avanmälan kan göras fram till 14 dagar innan kursstart. Du får då tillbaka hela kursavgiften utom 50 kr som motsvarar de administrativa kostnaderna. Vid mindre än 14 dagar kvar till kursstart går inte avanmälan att göra och du får inte pengar tillbaka oavsett anledning. Avanmälan ska vara skriftlig på info@veronicajagerving.se för att gälla!

 

Vid sjukdom eller skada hos ägare eller hund, bestyrkt med läkarintyg/veterinärintyg, erbjuds du att ta igen missat/missade tillfälle/n vid senare tillfälle.

 

Vid för få anmälningar kan en kursstart ställas in, minsta antalet anmälningar för kursstart beror på kurs och ort. Vid inställd kurs återfås alltid hela avgiften.

 

Löptikar är välkomna med undantag för kurstillfället vid höglöpen. Då får gärna husse/matte närvara utan hund.

 

Rabatt vid tidig anmälan

Anmälan minst en kalendermånad före kursstart ger 10% rabatt. T ex för kursstart 15 juni behöver anmälan vara inne senast 15 maj.

 

Övriga tjänster

Det som skiljer villkoren för privatträning samt hyra instruktör från kurserna är att avbokning av tid kan göras fram till 24 timmar innan avtalad tid. Görs avbokningen efter det debiteras du halva timavgiften plus eventuella resor. Betalning sker i efterskott vid dessa tjänster. Vid sen betalning debiteras du en administrativ avgift plus en procentuell förseningsavgift.

 

Villkor

© Veronica Jägerving, 2016